Stamvader-naamgever

Clan MacGillivray

 

Stamvader-naamgever

Bron: Van Dunmaglass tot Djati Roenggo (Mr. E.J. MacGillavry)

Als stamvader-naamgever van de Clan MacGillivray worden genoemd zowel Gillibride of Gillibrighde als ook Gillibhraec, Gillibrath of als samentrekking hiervan Gilbrae, omstreeks het jaar 1100 geboren.

Gillie is het Keltische woord voor helper of dienaar. In het eerste, het meest waarschijnlijke geval, zou de naam betekenen: "Aanhanger van Bride of Brigitta", een bekende Ierse heilige, en in het tweede: "Dienaar des oordeels", de benaming voor een erfelijke rechter onder de koningen van de westelijke eilanden. 'Bhraec' dat wordt uitgesproken als 'vray', komt overeen met het Engelse 'wrath'.

Gillibride had twee zonen, Somerled, de stichter van de Clans MacDonald, Mac Dougall en MacRory, en Anradan of Henry. De jongste zoon nam zijn vaders naam er als familienaam bij. Hij noemde zich Anradan Mac Gillibride. Sedertdien, de eerste helft van de twaalfde eeuw, is onze achternaam blijvend gevoerd. Maar het is dus nog niet zeker dat onze naam van deze Mac Gillibride is afgeleid en evenmin dat iedereen die zich tegenwoordig Mac Gillivray noemt deze afstammingslijn heeft.

Mac Gille breith -or- Mac Gille bhrath

"Son of the Servant of Judgement"

The above Gaelic orthography for the name MacGillivray is only one of a number that have been suggested, though it is the one most widely accepted. In the context of the Gaelic social structure of the west coast and Isles of Scotland from whence the Clan is thought to have originated, it most likely refers to an occupational role, and perhaps a hereditary one, of 'deemster' (or doomsayer), the officer of the lord's court of law who pronounces its final judgement.

Clan MacGillivray (US)